Formularz zapisu na zajęcia szybkiego czytania | Neurokampus

Zapisy
Szybkie czytanie

  Wybierz typ zajęć

  Wybierz grupę

  Wybierz termin zajęć

  Klasa dziecka

  Imię i nazwisko dziecka

  Imię i nazwisko rodzica

  Email rodzica

  Numer telefonu rodzica


  GRUPA IV/V – grupa dla dzieci z klasy czwartej i piątej

  GRUPA VI – grupa dla dzieci z klasy szóstej

  GRUPA VII/VIII – grupa dla dzieci z klasy siódmej i ósmej

  GRUPA LICEUM – grupa dla młodzieży z liceum

  KONTAKT 503 503 435