szybkie czytanie dla dzieci i młodzieży

Szybkie czytanie

KLASY 4-8 oraz LICEUM

Zajęcia doskonalące techniki szybkiego czytania dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

SZYBKIE CZYTANIE - DZIECKO Z CHARAKTEREM

Rozwijanie umiejętności biegłego czytania, zdolności uczenia się i budowania poczucia własnej wartości dla dzieci z klas 4-8 i liceum

Jest to unikalny program opracowany specjalnie dla dzieci, które wkraczają w nowy, bardzo wymagający etap nauki.

Nowe przedmioty, nowe wyzwania, wejście w wiek dojrzewania. To idealny czas, by dziecko poznało i rozwijało możliwości swojego mózgu, pamięci i swoich uczuć. Tym bardziej, że wymóg umiejętności szybkiego zapamiętywania dużych ilości nauczonego materiału, zaczyna się już w klasie 4.

Kurs szybkiego czytania rozwija sprawność biegłego czytania, skraca czas nauki i łagodzi szkolny stres.

Poznaj 5 najważniejszych elementów programu zajęć, które rozwiną możliwości Twojego dziecka

1. Rozwój zdolności i nauka szybkiego czytania przez angażowanie pozytywnych emocji

Nauka szybkiego czytania przez czytanie sensytywne. To rzecz nieosiągalna dla Twojego dziecka w szkole. Jest to też niezwykle istotny element kursu. Podczas lekcji uczniowie rozmawiają o tym, co przeczytali, a przez to uczą się myśleć, wyrażać swoje zdanie i dyskutować. Dzięki naszej autorskiej metodzie “Neurosensitive” kursanci odkrywają nowe poziomy umiejętności szybkiego czytania i przyjemność
z czerpania wiedzy.

– “Człowiek uczy się przez całe życie,z w yjatkiem lat szkolnych.” (Carl Sagan)

2. Trening ze wskaźnikiem

Czytanie symptomatyczne, czyli jak szybko czytać. Opracowany przez Neurokampus trening ze wskaźnikiem poszerza pole widzenia, usprawnia pracę oka i eliminuje u dzieci ryzyko wystąpienia regresji, w porównaniu do uczniów prowadzonych metodami szkolnymi. Dzięki treningowi “Neurosympto” kursanci naturalnie i bez wysiłku nabywają biegłość w czytaniu. Coraz mocniej też kojarzą książki z pozytywnymi emocjami. To bardzo cenne osiągnięcie, ponieważ dzieci, które szybko czytają uczą się lepiej i stają się naturalnymi liderami.

“Zarażamy dzieci miłością do książek.” (Izabela Zielińska)

3. Zarządzanie skupieniem metodą Neuropower

Etap kursu szybkiego czytania, który wyzwala u dzieci największe pokłady pozytywnej energii. Energię tą kierujemy na wzmocnienie ośrodków poznawczych. Dzięki naszej autorskiej metodzie “Neuropower”, nasi kursanci poznają i poszerzają możliwości własnego skupienia i uczą się nimi świadomie zarządzać. Obserwują swoje wyniki na bieżąco i rywalizują z innymi. Jest to najbardziej naturalny sposób na zainteresowanie dziecka swoimi możliwościami w nauce.

– “Umysły są jak spadochrony. Działają tylko, gdy są otwarte.” (Thomas Dewar)

4. Budowanie poczucia własnej wartości

W trakcie każdych zajęć kursanci rozwijają kluczowe cechy postawy rozwojowej, pomagające im odnosić sukcesy w szkole i życiu.
Twoje dziecko pozna i doceni swoje mocne strony. Nauczy się jak panować nad stresem i emocjami oraz rozwinie umiejętność nawiązywania dobrych relacji z innymi.

Metodyka zajęć stosowania przez trenerów Neurokampus podnosi zdolność utrwalania poznanej wiedzy. Rozwija inteligencję dzięki ćwiczeniom tworzącym nowe połączenia między neuronami, przez co mózg staje się bystrzejszy. Zwiększa umiejętność kontrolowania własnych emocji w okresie dojrzewania. W pełni rozwinięta postawa rozwojowa sprawia, że dziecko jest pewne siebie, bardziej otwarte na świat i szybciej uczy się nowych rzeczy.

– “Dobry wychowawca, nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.” (Janusz Korczak)

5. Trening koncentracji i pamięci

Podczas tych zajęć dzieci poznają sposoby na tworzenie oraz wykorzystanie piktogramów i Map Myśli. Nauczą się technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie i przywoływanie potrzebnych informacji. Przez różne elementy gamifikacji kursanci będą trenować
i gimnastykować pamięć. Tym samym opanują umiejętność uczenia się, która angażuje wyobraźnię i kreatywność. Dzięki temu rozwijamy
u dziecka sprawność koncentracji, co sprawi, że w przyszłości nauka stanie się przyjemnością i będzie bardziej efektywna.  

A wszystko to w postaci nauki przeplatanej gryfikacją...

Lata doświadczeń bezsprzecznie ukazują, że dzieci uczą się najchętniej, kiedy przez naukę przeplata się jakaś forma grywalizacji. Dlatego
na każdych zajęciach wprowadzamy elementy wyzwań, przez które kursanci zdobywają wyższe poziomy rozwoju poszczególnych umiejętności na drodze budowania postawy rozwojowej. To sprawia, że coraz bardziej angażują się w trening.

Gryfikacja łączy w sobie wszystkie elementy kursu szybkiego czytania. Opiera się na naszym autorskim systemie motywującym
do współpracy oraz zdrowej formy rywalizacji zwanym “Neurosynergią”. Polega to na przekierowaniu pozytywnej energii współzawodnictwa na płaszczyznę umiejętności pracy samodzielnej oraz motywowaniu do zmiany zachować w prawdziwym życiu.

Dzieci uwielbiają ten sposób uczenia się, ponieważ taka forma nauki sprzyja tworzeniu atmosfery akceptacji i twórczej pracy. Dzięki temu
są przekonane, że mogą więcej. A właśnie dokładnie to chcemy osiągnąć.

“Dzieci uczą się poprze wszystko, co robią.” (Carolyn Hooper)

Dlaczego warto ?

Biegłość w czytaniu, nauce oraz koncentracji rozwija konstruktywne myślenie i pamięć. Przekłada się na dużą kreatywność wspomaganą silną wyobraźnią. Oczytane dziecko dysponuje bogatszym zasobem słownictwa i posiada większą wiedzę.
Zdolność przyswojenia dużych ilości informacji w krótkim czasie to olbrzymie wsparcie dla młodego ucznia. Dziecko, które opanowało techniki pamięciowe potrafi zapamiętać aż pięć razy więcej szkolnych treści niż to, które nie potrafi kontrolować skupienia ani szybko czytać.
 
W klasach 4-8 i liceum nauka jest wyzwaniem. Z każdym rokiem rośnie ilość sprawdzianów oraz wymagań. Na tym etapie edukacji, dzieci muszą już wykazywać się umiejętnością biegłego zapamiętywania nauczanego materiału. Dlatego bardzo szybko przewagę zyskują dzieci, które były do tego dobrze przygotowane. Te szybko opanują tą umiejętność na kursie szybkiego czytania w Neurokampus.
 
To jak Twoje dziecko zaaklimatyzuje się w szkole, na długie lata wpłynie na jego podejście do nauki. Najlepiej czują się tam uczniowie, którzy potrafią czytać szybko i ze zrozumieniem, mają dobrą pamięć oraz potrafią koncentrować się na zadaniach. Przez nauczycieli i rówieśników postrzegane są jako inteligentne, zdolne, błyskotliwe.
 
Cały program kursów Neurokampus prowadzony jest w duchu myślenia rozwojowego na odpowiednim dla dzieci poziomie. Poszerza wiedzę a tym samym pozwala “zabłysnąć” w szkole.
 
Twoje dziecko rozwinie tu wszystkie potrzebne umiejętności i zdolności oraz zarazi się pasją do samodzielnego zdobywania wiedzy nie tylko z książek, ale z całego otoczenia.
 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, Twoje dziecko:

  • Nauczy się czytać ciekawą, niedostępną dla innych metodą, która jest angażująca, a czytanie może stać się ciekawą przygodą,
    a nawet pasją
  • Odkryje i doceni swoje mocne strony oraz nauczy się współpracy
  • Zainteresuje się światem, nauczy się dedukcji oraz zadawać pytania
  • Polubi się uczyć, bo nauczymy je sposobu, jak to robić naturalnie i bez wysiłku
  • Opanuje pierwsze metody tworzenia Mapy Myśli, czyli sposób na szybkie zapamiętywania nowych rzeczy
  • Zwiększy poczucie własnej wartości, wiarę w siebie oraz wykształci rozwojową postawę, która wyzwala skłonność do podejmowania nowych wyzwań
  • Dzięki rozwojowi uważności będzie chętnie angażowało się w inne zajęcia

Program kursu jest tak skonstruowany aby nauka w szkole stała się dla Twojego dziecka przygodą, a nie stresującą koniecznością!

Jak wyglądają zajęcia w Neurokampus ?

Wszystkie zajęcia w Neurokampus dostosowane do wieku i umiejętności uczestników.

małe grupy

Grupy maksymalnie 10 osobowe zapewniają uczestnikom zajęć komfort nauki.

czas zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 minut. Cały kurs trwa 5 miesiący.

indywidualne podejście

Uczestnicy zajęć otrzymują indywidualne wsparcie na każdym etapie kursu.

kontakt z trenerem

Raz w miesiącu trener przesyła rodzicom raport z postępów dziecka w czasie zajęć Szybkiego czytania.

materiały w cenie

W cenie kursu każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów niezbędnych za zajęcia Szybkiego czytania.

pierwsze zajęcia

Pierwsze zajęcia w Neurokampus są bezpłatne i uczestnictwo w nich jest niezobowiązujące do podpisania umowy.

Zajęcia odbywają się na Ursynowie w pobliżu stacji metra Stokłosy.

Rodzice o naszych zajęciach

Zauważyłam, że po udziale w zajęciach mój syn stał się bardziej komunikatywny, uwierzył we własne możliwości. Całkowicie zmienił podejście do nauki. Tak jakby zrozumiał o co chodzi. Już nie muszę powtarzać mu, że musi się uczyć
i czytać.
Maria
mama Kacpra, lat 14
Kompetencja prowadzącej, jej indywidualne traktowanie dziecka, umiejętność zmotywowania córki sprawiły, że nabrała pewności siebie, nabyła wielu umiejętności. Wspaniały nauczyciel. Jesteśmy bardzo zadowolone.
Marta
mama Julii, lat 12
Pani Iza to miła, sympatyczna, uśmiechnięta, niezwykle pomysłowa
i energiczna osoba, która swoją energią potrafi zarazić nawet nastolatkę. Udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na córkę.
W końcu zaczęła czytać książki. Zajęcia spełniły moje oczekiwania.
Krzysztof
tata Kasi, lat 15

KONTAKT 503 503 435